Saata printerisse

95 protsenti käibemaksust tagastatakse nelja päevaga

Käesoleva aasta 8 kuuga on ettevõtjad esitanud maksuhaldurile kokku ligi 290 000 käibemaksu tagastusnõuet ehk keskmiselt ligikaudu 36 000 nõuet kuus, teatab Maksu- ja Tolliamet (MTA).

Iga kuu suunatakse täiendavasse kontrolli ca 1800 nõuet, kokku on MTA võtnud augusti lõpu seisuga kontrolli 14 400 tagastusnõuet. Neist 11 000 tagastusnõude osas on maksuhaldur pöördunud ettevõtete poole täiendavate andmete saamiseks. Saadud andmete kontrolli tulemusel on oma käibedeklaratsioone parandanud 1420 ettevõtet, kokku summas 9,7 miljonit eurot. 134 äriühingu osas on maksuhaldur koostanud maksuotsused summas 1,6 miljonit eurot.

19% juhtudel on olnud tegemist valedeklareerimisega (näiteks eksimused deklaratsiooni ridade täitmisel, käibemaksuseaduse ebapiisav tundmine, ebaõiged arved raamatupidamises jms), 35% juhtudel kajastatakse sisendkäibemaksu arvestuses fiktiivseid arveid, 36% juhtudel varjatakse käivet ning ülejäänud 10% juhtudel on olnud tegu muude rikkumistega.

95% nõuetest tagastab maksuhaldur 4 päeva jooksul ettevõtte ettemaksukontole ning vastava taotluse olemasolul jõuab raha ettemaksukontolt paari päeva jooksul ettevõtte pangakontole.

Maksuhalduri poolt käibemaksu tagastamise kiirust näitab täpsemalt see joonis:

image001

Lisainfo