Saata printerisse

Jaanuaris muutub sõiduautode erisoodustus

Järgmise aasta riigieelarve eelnõu kinnitamisega 24. septembri valitsuse istungil algatati muuhulgas ka tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega muudetakse põhimõtteliselt sõiduautode erisoodustust.

Eesti Maksumaksjate Liit toob välja kolm peamist muudatust:

  • Esiteks, kaotatakse võimalus maksta isikliku sõiduauto hüvitist ilma sõitude arvestuse pidamiseta (muudetakse TuMS § 13 lg 3 p 2 sõnastust). See muudatus on plaanis jõustada jaanuarist 2014. Jaanuarist saab isikliku autoga tehtud töösõitusid hüvitada ainult kilomeetrihinna alusel (30 eurosenti/km), maksimaalselt 256 euot kuus ühe tööandja kohta.
  • Teiseks, suurendatakse pensionidele kehtiva täiendava maksuvaba tulu määra 2520 euroni aastas (TuMS § 23.2 muudatus). See muudatus jõustub samuti jaanuarist 2014.
  • Kolmandaks, juhul, kui tööandja sõiduautot kasutatakse ükskõik mil määral erasõitudeks, kaob võimalus maksta erisoodustusmaksusid kilomeetrihinna põhiselt (TuMS § 48 lg 8 muudatus). Tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise erisoodustuse hind on alati 256 eurot kuus. Muudatus jõustub juulis 2014.

Vaata eelnõud siit: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/ab681ba8-2328-4a10-920c-28880ae4e906#0s1rfs6T.

Lisainfo