Saata printerisse

Välismaal suure pensioni saaja maksab tulumaksu ka Eesti pensionilt

Välismaalt suure pensioni saaja maksab tulumaksu ka Eesti väikeselt pensionilt, selle põhjuseks on mullune seadusemuudatus, mis tõi tulumaksuseadusesse proportsiooniprintsiibi, vahendab BNS Eesti Päevalehes ilmunud artiklit.

2011. aastal vastu võetud tulumaksuseaduse muudatusse jõudis ka muudatus, mis sätestas, et kui inimene saab vähemalt 75 protsenti tulust välisriigist, siis võib ta Eestis teha mahaarvamisi ainult proportsionaalselt Eesti tulu osakaaluga kogutulus.

"Kui inimese Eesti pension moodustab kuni 25 protsenti tema poolt kogu maailmas teenitud tulust, saab ta Eestis maha arvata kuni 25 protsenti maksuvabast tulust ning tõepoolest suurenevad nii tema Eesti pensioni maksustatav summa kui ka tulumaksusumma," ütles maksuameti osteste ja kaudsete maksude talituse juhataja Tiina Normak.

Kui seadust ei muudeta, puudutab see edaspidi kõiki, kes töötavad praegu välisriikides selle nimel, et teenida endale sealt parem pension, märgi leht. Möödunud aastal oli neid inimesi maksuameti andmeil alla tuhande ehk 756.

Maksuameti andmeil oli 2012. aastal 5114 Eesti residenti, kes deklareerisid 69,5 miljonit eurot välismaal teenitud tulu, mis kuulus Eestis maksustamisele. Peale selle 3229 deklaratsiooni, kus deklareeriti kokku 51,6 miljonit eurot tulu, mida Eestis ei maksustata. Lisaks veel need eestlased, kelle rahaasjad on üksnes välisriigis

Eesti maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis nentis, et Eesti maksusüsteem on tavainimesele raskesti arusaadav ja proportsioonipõhimõtte tõttu võidakse jõuda ka kohtusse. "Lühidalt on küsimus selles, mida täpselt kujutab endast pensioni maksuvaba osa – kas see on midagi sarnast näiteks eluasemelaenu intressidega, mille mahaarvamist võib piirata, kui isik saab tulu välismaalt ja tal tekib õigus saada ka välismaalt maksusoodustusi," visandas Lehis probleemi piirjooned.

Ta nentis, et pensione ei tohiks proportsioonipõhimõtte alusel maksustada. Lehise sõnul on muudatus maksumaksjate liidu arvates mõeldud töötavatele inimestele, et nad ei saaks näiteks III pensionisamba sissemakseid kahekordselt maha arvata.

"Eesti pensioni maksuvaba osa ei ole võimalik Soomes maksustatavast tulust maha arvata ja sellepärast puudub piirangul mõte," lisas ta.

 

Lisainfo