Saata printerisse

Muudatused käibemaksuseaduses alates 01.07.2013

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt 01. juulil 2013 jõustuv seaduste muutmise seadus näeb ette muudatused ka käibemaksuseaduses (KMS).

KMS § 15 lõikes 3 nimetatud kaupade loetelu täiendatakse punktiga 13, mille kohaselt kaup, mis võõrandatakse Riigikogus ratifitseeritud välislepingus ettenähtud tingimusel rahvusvahelise sõjalise peakorteri kantiinis, kohvikus või messis, maksustatakse 0% käibemaksumääraga. Samuti täieneb KMS § 15 lõikes 4 toodud teenuste loetelu, mille kohaselt maksustatakse 0% käibemaksumääraga teenus, mida osutab Riigikogus ratifitseeritud välislepingus ettenähtud tingimusel rahvusvahelise sõjalise peakorteri kantiin, kohvik või mess.

Seega rahvusvahelise sõjalise peakorteri juures tegutseva kantiini, kohviku või messi käive maksustatakse 0% käibemaksumääraga ning deklareeritakse käibedeklaratsiooni (KMD) lahtris 3.

KMS § 39 lõikes 2 toodud maksusoodustusega isikute loetellu lisanduvad rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmed, liikmete ülalpeetavad ning peakorteri lepingupartneri töötajad ja nende ülalpeetavad. Maksusoodustuse alus ja piirangud tulenevad Riigikogus ratifitseeritud välislepingust ning õigust taotleda maksusoodustust kinnitab vastavalt kas Kaitseministeerium või Välisministeerium. Maksusoodustusega isikutele Eestis tasutud käibemaksu tagastamise alammääraks on 64 eurot (koos käibemaksuga) arve kohta.

Lisainfo