Saata printerisse

Audiitori tegevusaruande koostamise ja esitamise juhend

Audiitori tegevusaruande koostamise ja esitamise juhendAlates käesoleva aasta 1. juulist on Audiitorkogu liikmel võimalik esitada läbi Audiitortegevuse portaali 01.07.2011-30.06.2012 aruandeperioodi  vandeaudiitori ja audiitorettevõtja tegevusaruandeid.

Alates käesoleva aasta 1. juulist on Audiitorkogu liikmel võimalik esitada läbi Audiitortegevuse portaali 01.07.2011-30.06.2012 aruandeperioodi  vandeaudiitori ja audiitorettevõtja tegevusaruandeid, vahendab Audiitortegevuse portaal.

Vastavalt tegevusaruande ja läbipaistvusaruande koostamise, esitamise ja avaldamise korra §-le 17 tuleb tegevusaruanne esitada hiljemalt tegevusaruande perioodile järgneva 50 päeva jooksul, st hiljemalt tegevusaruande perioodi lõppemise aasta 19. augustil. Juhised vandeaudiitori tegevusaruande ning samuti audiitorettevõtja tegevusaruande, läbipaistvusaruande ning kliendinimekirja koostamiseks ja esitamiseks läbi Audiitortegevuse portaali on toodud käesolevas juhendis.