Saata printerisse

MTÜ ja SA erinevused

Mittetulundusühing

Sihtasutus

ASUTAJAD

Vähemalt 2 juriidilist või füüsilist isikut

Teovõimeline juriidiline või füüsiline isik

ASUTAMINE

Asutamislepinguga, millega kinnitatakse põhikiri

Asutamisotsusega, millega kinnitatakse põhikiri

JUHTORGANID

Üldkoosolek, juhatus

Juhatus ja nõukogu

LIIKMED

Vähemalt 2 liiget

Liikmeid ei ole

PÕHIKIRJA MUUTMINE

Üldkoosoleku otsusel, mille poolt on 2/3 osalenutest

Muuta võivad ainult asutajad ühiselt, teatud juhtudel nõukogu

AUDIITOR

Ei ole kohustuslik

Kohustuslik


ngo.ee