Saata printerisse

Ühistu registriandmete muutmiseks tuleb esitada

(1) digitaalallkirjastatud või vähemalt ühe juhatuseliikme notariaalselt kinnitatud allkirjaga avaldus koos riigilõivu tasumise tõendiga.

(2) avaldusele tuleb lisada selle aluseks olev protokoll, mis peab sisaldama andmeid koosoleku toimumise aja ja koha ning hääletustulemuste ja vastuvõetud otsuste kohta. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollile tuleb lisada koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga.

(3) uue juhatuseliikme registrissekandmiseks on lisaks vaja tema notariaalselt kinnitatud allkirjanäidist (kui ta ei ole alla kirjutanud avaldusele).

(4) põhikirja muutmisel tuleb avaldusele, protokollile ja nimekirjale lisada põhikirja uus terviktekst, mis on vähemalt ühe juhatuse liikme poolt allkirjastatud.