Saata printerisse

FIE maksukalender 2013

FIE maksukalender 2013Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2013. aastal.

Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2013. aastal.

 NB! KOHUSTUSLIK KÕIKIDELE FIE-dele

15. MÄRTS FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine 
31. MÄRTS Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine 
17. JUUNI FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine *
16. SEPTEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine *
1. OKTOOBER FIE tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine 
16. DETSEMBER FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine
FIE tulumaksu avansilise makse tasumine *

KOHUSTUSLIK JUHUL, KUI …

…FIE on tööandjaks teistele füüsilistele isikutele
  • Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (vormi TSD) esitamine.
  • Sotsiaalmaksu, kinnipeetud tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine MTA pangakontole
Väljamakse tegemisele järgneva kuu 10. kuupäev
Tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi TSM, TSM1 või TM1 väljastamine isiku nõudmisel 1. veebruar***
Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine 10. aprill**
...FIE avalduse alusel on maksukohustuslaste registris registreeritud FIE abikaasa FIE abikaasa eest sotsiaalmaksu tasumine ja maksudeklaratsiooni ESD esitamine Iga kuu 10. kuupäev
…FIE on käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni (vormi KMD) esitamine ning käibemaksu tasumine Iga kuu 20. kuupäev
... FIE on kassapõhine käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni lisa (vormi KMD INF1) esitamine Iga kuu 20. kuupäev
…FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele Kauba ühendusesisese käibe aruande (vormi VD) esitamine Iga kuu 20. kuupäev
…FIE on raskeveoki omanik  Raskeveokimaksu tasumine 15. jaanuar
15. aprill
15. juuli
15. oktoober
…FIE on maaomanik  Maamaksu tasumine 31. märts****
1. oktoober

Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.

* FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma

  •  ettevõtluse esimesel aastal;
  •  kui ühe kvartali makse suurus ei ületa 64 eurot;
  •  pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud,
  •  kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud.

** Esitab juhul, kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses.

*** Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul, kui ta on teinud isikule tulu- ja/või sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.

**** Kuni 64-eurone maamaks tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.