Saata printerisse

Tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud palgatulult

Eesti tulumaksuseadus rajaneb residentsuse printsiibile ja liigitab maksumaksjad kahte rühma: piiramatu ja piiratud maksukohustusega isikud.


Piiramatu maksukohustusega isikud – residendid – on riigi alalised elanikud, kes maksavad tulumaksu residendiriigi seaduste järgi kõikidelt tuludelt, sealhulgas ka välismaalt saadud tuludelt. Residentidel on õigus maksustatavast tulust maha arvata residentide tuludele kehtestatud tulumaksuvaba miinimum ning muud mahaarvamised.

Piiratud maksukohustusega isikud – mitteresidendid – maksavad Eestis tulumaksu ainult Eesti riigis saadud tuludelt. Samal ajal on mitteresidendid piiramatu maksukohustusega oma residendiriigis ning seal laienevad neile ka residendiriigis sätestatud maksusoodustused.

Allolev materjal PDF-faili kujul selgitab lähemalt, millistel põhimõtetel toimub tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud palgatulult.

 Tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud palgatulult (pdf, 84 kb)