Saata printerisse

Töötukassa palgatoetuse käsitlemine ja kajastamine

Situatsioon 1: töötaja oli kaupluses müüjapraktikal (Töötukassaga sõlmitud lepingu alusel). Praktika juhendamise eest kanti firmale lepingu alusel üle 245 eurot. Situatsioon 2: pärast nimetatud praktika läbimist asus töötaja tööle ja firma saab Töötukassaga sõlmitud lepingu alusel hüvitise töötaja töötasu pooles suuruses. Millena tuleb käsitleda Töötukassa poolt firmale ülekantud summat? Kas see on firma tulu ettevõtlustegevusest? Või need on Töötukassale osutatud teenused? Millise maksuga maksustatakse seda summat? Kas seda summat kajastatakse KMD deklaratsioonis? Kui jah, siis millises määras ja millises deklaratsiooni lahtris seda tuleb kajastada?

Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Maigi Isotamm:

Palgatoetus ja juhendamise toetus kujutavad endast valitsusepoolset ettevõtte tegevuskulude sihtfinantseerimist ning need summad ei ole käibemaksuseaduse mõistes käive. Seetõttu ei ole neid vaja kajastada ka KMD-l.

Mis puutub palgatoetusesse, siis maksab tööandja palgamaksud reaalselt väljamakselt (palgalt), mida töötajale makstakse - kõik palgamaksud arvestatakse ja peetakse kinni tavareeglitele vastavalt. Palgatoetus laekub firma pangakontole pärast töötasu arvestamist/maksmist ning toetuse summa maksuarvestuses ei kajastu. Ettevõtte tegevuskulude sihtfinantseerimise (nt palgatoetus, juhendamise toetus) kajastamise puhul raamatupidamises on võimalik kaks varianti:

  • kasumiaruandes kas "muu tulu" all või;
  • vähendatakse vastavaid kulusid (palgatoetuse puhul palgakulu vähendamine).

Mõlemad meetodid on vastavalt Komisjoni määrusele (EÜ) nr 1126/2008 aktsepteeritavad.