Saata printerisse

Alates 01.01.2011 muutub väikese väärtusega saadetiste maksuvaba piirmäär

Riigikogu võttis 22. aprillil 2010 vastu euro kasutusele võtmise seaduse (RT I 2010, 22, 108).

Vastavalt sellele on on alates 1. jaanuarist 2011 kolmandatest riikidest imporditud väikese väärtusega saadetiste maksuvaba piirmäär 21,98 eurot. (vt ka "Väikese väärtusega ja mittekaubanduslikud saadetised " juhendit).

MTA