Saata printerisse

Puhkusegraafiku koostamine jääb tööandja kohustuseks

Meie ettevõttes ei ole tehtud puhkuse graafikut. Kuidas töötajad puhkust saavad?

Vastab Tööinspektsiooni Ida Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Kool:

TLS-i § 69 lg 2 kohaselt tööandja koostab puhkuste ajakava ja teeb selle töötajatele teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Kui tööandja pole puhkuste ajakava koostanud või seda töötajatele teatavaks teinud, on töötajal õigus minna puhkusele oma valitud ajal, teatades sellest tööandjale ette 14 kalendripäeva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (§ 69 lg 3).