Saata printerisse

Kommunaalmaksete jääkide saldeerimine

1) Kuidas tuleb korteriühistu bilansis kajastada saadud kommunaalarvete ja omanikele edasiesitatud arvete vahe? Kas see tuleb kajastada tulude ja kulude aruandes?
2) Kui suur on viga, kui korteriühistu saldeeris aastaaruandes kommunaalmaksete jäägid (summa 14 000 krooni) ning muid nõudeid omanike vastu (summa 23 000 krooni)?

VASTUS:
Nõuded selle kohta, kuidas korteriühistud peavad kajastama ja avalikustama infot, on sätestatud Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 «Mittetulundusühingud  ja sihtasutused».
Kõik aruandeperioodi jooksul saadud  laekumised korteriühistu liikmetelt ning kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes, järelikult sinna läheb ka nende vahe. Bilansis – sõltuvalt tekkinud ja edasiesitatud kulude vahe põhjusest (RTJ 14 p. 20-22).
Ma ei näe sellist saldeerimist õigustavat põhjust. Kui suur viga on ning kas tuleb seda ka parandada, sõltub korteriühistu aastaaruande bilansi kogumahust. RTJ 1 kohaselt sõltub andmete, seega ka vigade olulisus sellest, kas antud viga avaldab mõju nende andmete põhjal tehtavale aastaastaaruande kasutaja otsusele. Lubatud vigade protsent bilansi kogumahust ei ole kusagil sätestatud, kuid praktikas on tavaliselt lubatud vigu kuni 1% bilansi mahust.

Darja Roos,
vandeaudiitor,
Donoway Assurance