Saata printerisse

Vis-a-vis: Töötukassalt saadud tulu kajastamine

Märkisin kasumiaruandes reale „Muud äritulud“ Töötukassalt saadud tulu: Palgatoetus ja Juhendamistasu. Kas seda tulu on vaja kajastada rahavoogude aruandes? Kui jah, siis millisel real?

VASTUS:
Niisugune tulu kuulub äritegevuse rahavoogudesse. Kui rahavood koostatakse kaudsel meetodil, nagu seda enamikul juhtudel tehakse, siis mainitud tulu sisaldub kasumis, millelt algab rahavoogude koostamine, ja summat eraldi välja tuua pole vaja. Üksikasjalikku informatsiooni rahavoogude koostamise kohta võib leida RTJ 2. 

Darja Roos,
vandeaudiitor,
Donoway Assurance OÜ
Member Crowe Horwath International