Saata printerisse

Vis-a-vis: erisoodustused ja maksed

Tahaksime täpsustada, kas me mõistame õigesti määruse nr 184 sätteid?

Situatsioon 1.
Auto ei ole firma omanduses: tehnilise passi järgi on omanik Jaan Kask, aga kasutaja Malle Kask. Jaan Kask töötab firmas AAA, kus ta  saab isikliku auto kasutamise eest 1500 krooni hüvitist (peetakse sõiduarvestust). Malle Kask on firma BBB juhatuse liige ja saab sellesama auto kasutamise eest 4000 krooni hüvitist (peetakse sõiduarvestust).
Sellises olukorras ei teki mingisuguseid erisoodustusi ega makse. Kas meil on õigus?

Situatsioon 2.
Töötaja Tamm töötab firmas AAA ja saab auto kasutamise eest 800 krooni hüvitist (peetakse sõiduarvestust). Ta on ühtlasi firma BBB juhatuse liige ja saab sealt sellesama auto kasutamise eest 4000 krooni hüvitist (peetakse sõiduarvestust).
Sellises olukorras ei teki mingisuguseid erisoodustusi ega makse. Kas meil on õigus?VASTUS:
Mõlema situatsiooni puhul on tegemist juhtumiga, kus erinevad töötajad saavad eri tööandjailt ühe ja sama sõiduauto kasutamise eest hüvitist, kusjuures kõigi tööandjate juures peetakse sõiduarvestust. Teie nimetatud Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 2008. aasta määruses nr 184 (RT I 2009, 2, 12) on öeldud, et juhul kui sõiduarvestuse pidamise korral maksavad füüsilisele isikule ühel ja samal kalendrikuul tehtud sõitude eest hüvitist mitu tööandjat, võib iga tööandja maksta hüvitist maksuvabalt 4000 krooni piires. Järelikult on Teil õigus. Seejuures tuleb järgida kõiki Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. aasta määrusega nr 164 (RT I 2006, 34, 263) hüvitise maksmise korrale ja arvestusele esitatavaid nõudeid seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- ja ametikohustuste täitmisel. Näiteks tuleb  hüvitise maksmise kirjalikule otsusele, käskkirjale või korraldusele lisada dokumendi ärakiri, mis kinnitab sõiduauto kasutamise õigust.

Jelizaveta Litau,
maksukonsultant,
ajakirja Raamatupidamisuudised juht