Saata printerisse

Läti firmale osutatud reklaamiteenuse kajastamine VD aruandes

Meie firma osutab reklaamiteenust Läti firmale Eestis. See on ühendusesisene tehing ning käibemaksu määr on 0%. Kas seda käivet tuleb näidata igakuiselt esitatavas ühendusesisese käibe aruandes (VD)?

VASTUS:

Reklaamiteenuste puhul on tegemist üldreegli alusel (käibemaksuseadus § 10 lg 4 p 9) pöördmaksustatavate teenustega. Need saaja asukohas maksustatavad teenused, millele rakendub nimetatud üldreegel, tuleb näidata ka vastava maksustamisperioodi eest esitataval VD aruandel veerus 5.

Maigi Lasn,
maksukonsultant,
AS Deloitte Advisory