Saata printerisse

Vis-a-vis: rendileping ja seotud isikute andmed Vis-a-vis: rendileping ja seotud isikute andmed

Firmajuhil on sõlmitud firmaga mitteeluhoone rendi leping. Firmajuht on selle hoone omanik füüsilise isikuna ja ühtaegu mainitud firma omanik. 2009. aasta jooksul deklareeriti hoone renditulu koodiga 02, millele vastavalt maksti rendisummalt tulumaksu. Missugused rendi maksmisega seotud maksukoormused firmal veel tekivad? Mida peavad aastaaruandes näitama seotud isikud?

VASTUS:
1.    Lisas seotud poolte kohta avalikustatakse seotud isikutega sooritatud tehingute maht aruandeaastal ja aasta lõpu saldo. Ettevõtte juht on seotud isik, järelikult on vaja avalikustada informatsioon selle isiku omanduses oleva hoone rendi kohta. Seotud isikute kohta informatsiooni avalikustamisele esitatavatest nõuetest võib üksikasjalikumalt lugeda  RTJ 2 P 45–47.

Darja Roos,
vandeaudiitor,
Donoway Assurance OÜ
Member  Crowe Horwath International 

2. Tehingutes seotud isikutega tuleb valmis olla tõestama, et seotud isikutega tehtud tehingu maksumus vastab turuhindadele, s.o antud ajavahemikus  ja samasugustes tingimustes oli mitteseotud iseseisvate isikutega tehtud tehingu maksumus samasugune. Vastasel juhul võib tekkida maksurisk.

Jelizaveta Litau,
maksukonsultant,
ajakirja Raamatupidamisuudised juht