Saata printerisse

Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetus

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.09.2018 määrus nr 52

https://www.riigiteataja.ee/akt/112092018004

Jõustumise kp: 15.09.2018.

Avaldamismärge: RT I, 12.09.2018, 4


Lisainfo