Raamatupidamisuudised nr 8, 2005

Raamatupidamisuudised nr 8, 2005
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

OPIME KUTSEEKSAMIKS

Uhendkulude jaotamise vahemtuntud votted. Jaan Alver
Kaesolev artikkel jatkab artiklites [1] ja [2] alustatud uhendkulude kasitlust.

Pohivahendi soetamisjargsed valjaminekud. Lehte Alver
Valjaminekud (kulutused), mis on tehtud parast pohivahendi soetamist (taiustamiseks, parendamiseks) lisatakse soetusmaksumusele vaid juhul, kui on taidetud teatud tingimused.

Raamatupidajate kutseeksamitest. Jaan Alver
Vastuste esialgne analuus naitab, et vorreldes kevadise kutseeksamiga on eksamile tulnute teadmised oluliselt paremad finantsarvestuse osas. Teadmisi napib kuluarvestusest, rahandusest (eriti investeeringute efektiivsuse arvutamise ja analuusi osas), finantsaruannete analuusist.

Oskused vajavad tunnustamist. Sirje Murre
Kutseomistamise hoogsat arengut on kannustanud reaalne elu ise. Ikka ja jalle todeme, et uhiskonnas toimuvad kiired muutused nouavad meilt oma hoiakute  korrastamist, teadmiste ja oskuste uuendamist ja taiendamist. Joudsalt on kasvanud inimeste arv, kes soovivad labi teha kutseomistamise protsessi, et saada kutsetunnistus, tunnustus oma oskustele.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Mida tuleks teha teisiti majandusaasta aruande 2005 koostamisel. ANNE NUUT
Majandusaasta aruande 2005 koostamisel ei tohi unustada, et nii raamatupidamise seaduses kui ka Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ) on mitmeid muudatusi, mis hakkasid kehtima 1. jaanuarist 2005. a ja hiljem algavate majandusaastate kohta.

Mittetulundusuhenduste 2005. a majandusaasta aruande koostamisest kirjutab. Elle Maritz

TOO

Too- ja teenistussuhetest. Heino Siigur
Raamatupidamisuudistes nr 7 ilmunu jarg.

POSTKAST

Kusimustele (lahetustega seotud kulud, isikliku soiduauto kompensatsioon jt) vastab Maidu Kuuse.

RAAMATUPIDAMINE

1. jaanuarist 2006 touseb sotsiaalmaksu arvutamise kuumaar kahekordseks. Marina Lillo
Kui pohikohaga tootaja voi teenistuja on esitanud tooandjale avalduse palvega arvestada tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba miinimumi, on see tooandja kohustatud sellise tootaja voi teenistuja kohta maksma sotsiaalmaksu vahemalt 1400 kroonilt, s. o 462 krooni kuus. Erandi moodustavad isikud, kes saavad riiklikku pensioni (sotsiaalmaksu makstakse tegelikult valjamakselt), ning sotsiaalmaksuseaduse § 2 loigetes 3 ja 4 satestatud juhtudel.

Mitteresidendist juriidilise isiku pusiv tegevuskoht Eestis. Jelizaveta Litau
Mida kujutab endast pusiv tegevuskoht? Mitteresidendi pusiva tegevuskoha maaratlus on toodud tulumaksuseaduse §-is 7. Selle paragrahvi kohaselt on pusiv  tegevuskoht mis tahes koht, kus mitteresident teostab taielikult voi osaliselt pusivat majandustegevust Eestis.

Korteriuhistu revidentide tuupilisi vigu. Marina Suhnjova
Revisjonikomisjoni valitakse sageli inimesi, kes on juhatusega opositsioonis, kuid on taiesti ebapadevad revisjoni tegemises. Ebakompetentsetel revidentidel on kalduvus esitada juhatusele pohjendamatuid suudistusi. Saaraste revisjonide tulemused eksitavad uhistu liikmeid ja pohjustavad uldkoosoleku ekslikke otsuseid, tekitades sellega uhistule reaalset kahju.

JUHTIMISARVESTUS

Kas raamatupidamist voib lugeda teaduseks? Ulle Parl
Majandusarvestuse teaduse ulesanne on tootada valja meetodid nende ulesannete taitmiseks ning siis moota, kui hasti valja pakutud meetodid tegelikult neid ulesandeid taidavad.

Tehniline looming on progressi oluline nurgakivi. Toivo Tanning
Uheks selle mootuhikuks voib lugeda patentide arvu. Teistest tunduvalt enam patente on miljoni elaniku kohta Rootsil, Soomel ja Saksamaal.