Raamatupidamisuudised nr 7, 2005

Raamatupidamisuudised nr 7, 2005
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

ARISEADUSTIKU MUUDATUSED

 • Uuest aastast joustuvad olulised ariseadustiku muudatused. Urmas Volens
 • Seadusega tehakse ariseadustikku (edaspidi AS) 330 muudatust, mille peamiseks sisuks on ettevotete igapaevase toimimise lihtsustamine, burokraatia vahendamine ariregistriga suhtlemisel, samuti ariuhingute uhinemise, jagunemise ja umberkujundamise lihtsustamine.


OPIME KUTSEEKSAMIKS

 • Uhendkulude jaotamine. Jaan Alver
 • Kaesolev artikkel jatkab artiklis [1] alustatud teemat.
 • Pohivahendite soetamise viisid. Lehte Alver
 • Kaesolev artikkel on jatkuks ajakirjas Raamatupidamisuudised nr 4 (2005) ilmunud artiklile “Materiaalse pohivara soetusmaksumuse kindlaksmaaramise ja soetamise viisid”. Kasitlusele tulevad vahetustehingud.


FUUSILISEST ISIKUST ETTEVOTJAD

 • FIE-de kassapohisest kaibemaksust. Olavi Karsna
 • Viimasel ajal raagitakse, et EAS ja PRIA ei noua toetusi saanud ettevotjatelt enam tekkepohist arvestust. Nii et FIE-de maailm muutub lahiajal taiesti kassapohiseks.


RAHA.  TOO

 • Kolmemootmeline rikkus: kuidas "pehmed" vaartused isikliku rikkuse arvestusse lulitada. Villu Zirnask
 • Ajal, kus ettevotete raamatupidamisreeglid arenevad suunas, kus arvele voetakse ja moodetakse ka aina enam ”poolpehmeid” ja ”pehmeid” vaartusi, hinnatakse uksikisikute rikkust endiselt pohiliselt ”kovade”, rahas moodetavate varade hulga jargi – kinnisvara, aktsiad, sularaha jms.
 • Too- ja teenistussuhetest. Heino Siigur
 • Palga riikliku alammaara kehtestamine kooskolastatult tootajate ja tooandjate esindajatega on riigile ainus voimalus mojutada palga (tootasu) taset ja -korraldust.


RAAMATUPIDAMINE

 • Konsolideerimise naited. Taivo Lillo
 • Kaibemaks veoteenuse osutamisel. Jelena Demjanova, Natalja Mazurova
 • Pidevalt tuleb kokku puutuda arvetega, mis on esitatud veoteenuste eest Euroopa Liidus voi sellest valjaspool kas Eesti firmadele, teiste Euroopa Liidu liikmesriikide firmadele voi firmadele, mille asukohamaad ei kuulu Euroopa Liitu (uhendusevalised riigid). Seeparast otsustasime selguse ja mugavuse mottes koondada koikvoimalikud veoseliigid kolme tabelisse, naidates ara kaibe tekkimise kohad ja kaibemaksumaara valiku alused.


KONKURENTS.  JUHTIMISARVESTUS

 • Voti Euroopa Liidu konkurentsivoime tostmiseks. Toivo ja Lembo Tanning
 • Kui ettevotte tulud ja sellest tulenevalt kasum kahanevad, siis on lahenduseks see, et tuleb suurendada too efektiivsust ning konkurentsivoimet. Kui sama probleem on aga riigil voi veelgi enam, majandusuhendusel? Jallegi oleks lahenduseks – suurendada konkurentsivoimet.
 • Juhtimisarvestus 21. sajandi alguses. Ulle Parl
 • Muutused arikeskkonnas ja juhtimismeetodites nouavad ka arvestussusteemi muutumist. Finantsarvestus ja ettevotte segmendiarvestus on suunatud pohiliselt ettevottes toimuvatele protsessidele ja ainelistele varadele ega holma sageli tanapaeva arikeskkonna olulisi aspekte nagu naiteks suhted, oskused.


KORTERIUHISTU RAAMATUPIDAMINE

 • Korteriuhistute raamatupidajate tuupilised vead. Marina Suhnjova
 • Normatiivaktide olemasolule vaatamata teevad raamatupidajad ikkagi tuupilisi vigu nii jooksvas arvestuses kui ka aastaaruannete koostamisel.


LOGISTIKA

 • Spetsialiseerumine ja kolmanda osapoole logistika. Toivo Tanning
 • Sageli arvatakse ekslikult, et ise logistikaga tegeledes saadakse odavam ja kvaliteetsem lopptulemus. Majanduslikult piisavalt argumenteerimata faktidele tuginedes soetatakse ettevotetes uha uusi, mahukaid investeeringuid noudvaid pohivahendeid, mille kasutamise efekt on vahese koormuse tottu tihti kusitav. Samal ajal vaevleb osa firmasid pidevas kaibevahendite puuduses.