Raamatupidamisuudised nr 6, 2005

Raamatupidamisuudised nr 6, 2005
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

OPIME KUTSEEKSAMIKS

 • Testikusimusi enesekontrolliks Raamatupidaja II kutsekvalifikatsioonieksamiks valmistumisel. Jaan Alver
 • 26. novembril toimub jarjekordne Raamatupidaja II kutsekvalifikatsioonieksam. Kutseeksamiks valmistumisel on mottekas kontrollida oma teadmisi eelmise eksami kusimuste pohjal, mis seekord holmavad kuluarvestust, finantsaruannete analuusi ja ettevotte rahandust.
 • Uhendkulud. Jaan Alver
 • Tootmisettevotetes esineb protsesse, kus uhest sisendist (toormest) saadakse mitu valjundit (produkti). Selliste protsesside korgvaartuslikke saadusi nimetatakse uhendtoodeteks (joint products).
 • Raamatupidaja kutse-eetika
 • Kutse-eetika koodeks on jargimiseks koigile raamatupidajatele ja raamatupidamise konsultantidele. Soovituslikult on raamatupidaja kutse-eetika koodeks raamatupidaja ametijuhendi lahutamatu osa.


RAAMATUPIDAMINE

 • Kes peab koostama konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande? Marina Lillo
 • Enamikul tutarfirmasid omavail ettevotteil tekib 2005. aastast alates kohustus koostada konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. See kohustus tekib seoses raamatupidamise seaduse paragrahvi 29 loike 1 muutmisega.
 • Naiteid konsolideerimise kohta. Taivo Lillo
 • Taluraamatupidamine. Juta Uus
 • Kuna talupidamise uks eesmarke on majandusliku kasu saamine, on ka talus vajalik raamatupidamine. Talumajapidamise tasuvuse kindlakstegemiseks on vaja teada nii raha laekumise koht kui ka see, millele on raha kulunud.


JUHTIMINE

 • Arvestussusteemi roll infoajastu organisatsioonis. Ulle Parl
 • Tihenenud konkurents ja tanapaevased juhtimismeetodid on tekitanud olukorra, kus arvestus, eelkoige juhtimisarvestus, hakkab omama ja omab infoajastul aina olulisemat rolli organisatsioonide juhtimisprotsessis.


TOO

 • Monest moistest toosuhetes. Heino Siigur
 • Raamatupidajad ja teised majandusarvestuse ja statistika ning juhtimisega tegelevad tootajad puutuvad oma igapaevatoos kokku moistete ja terminitega, mis on seotud toosuhete oigusliku reguleerimisega.


KORTERIUHISTU RAAMATUPIDAMINE

 • Arvelduste korraldamine korteriuhistus. Marina Suhnjova
 • Uhistu liikmed  peavad maksma arved uldkoosoleku otsusega maaratud voi arvetes naidatud tahtajal. Maksmisega viivitamisel voib korteriuhistu arvestada viivist kuni 0,07 protsenti tahtpaevaks maksmata summalt.


SOTSIAALKAITSE

 • Sotsiaalkaitse kulutused
 • Analuusime sotsiaalkaitse kulutusi Eestis ja vordleme neid teiste Euroopa Liidu maade vastavate naitajatega. Eurostati metoodika ja andmete kohaselt kantakse sotsiaalkulud rahas voi asjades ule eramajapidamistele voi uksikisikutele.