Raamatupidamisuudised nr 4, 2005

Raamatupidamisuudised nr 4, 2005
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

OPIME KUTSEEKSAMIKS

 • Tulude jaotamine. Jaan Alver
 • Kulude jaotamise vajaduse korval voib monikord tekkida vajadus tulu jaotamiseks.
 • Selline olukord tekib naiteks siis, kui mitu toodet (naiteks arvutitarkvara koosseisu kuuluvad programmid) muuakse n-o korvina.
 • Tulu jaotamisel kasutatakse uhiskulude jaotamisest tuttavaid meetodeid.
 • Materiaalse pohivara soetusmaksumuse kindlaksmaaramine ja soetamise viisid. Lehte Alver
 • Ettevotte vara saab liigitada mitmeti. Finantsarvestuse tarvis on oluline varaobjektide liigitamine materiaalseteks ehk ainelisteks ja immateriaalseteks ehk ainetuteks.


FUUSILISEST ISIKUST ETTEVOTJAD

 • Uitmotteid raamatupidamise ja maksuarvestuse vahekorrast FIE pilgu labi. Olavi Karsna
 • Koigil ettevotjatel peaks olema raamatupidamisarvestus sellisel kujul, nagu raamatupidamise seadus seda ette naeb. Seda nouavad nii ariseadustik kui ka maksukorralduse seadus. Kui maksukorralduse seadus raamatupidamist nouab, siis tahendab see, et raamatupidamine peaks olema maksude tasumisel (ja loomulikult nende tasumise oigsuse kontrollimisel) andmete allikaks.


MAKSUD

 • Tulumaksu kinnipidamine mitteresidendist juriidilisele isikule tehtavatelt valjamaksetelt.  Jelizaveta Litau
 • Tulumaksuseaduse rakendamisel tekib rohkesti kusimusi, selle teemaga seotud probleeme on kasitletud paljudes artiklites. Kuid peale selle, mis on seotud  tulumaksu oige arvutamisega valismaa mitteresidendist juriidilise isiku poolt Eesti residendist juriidilisele isikule (edasises tekstis Eesti firma) osutatavatelt teenustelt, on Eesti firma kohustatud nendelt valjamaksetelt kinni pidama tulumaksu tulumaksuseaduses satestatud maarade kohaselt.
 • Moningad kommentaarid kaibe maksustatava vaartuse maaramiseks. Marko Saag
 • Kauba voi teenuse turuhinnast madalama hinnaga voorandamisel voi bartertehingute tegemisel satuvad raamatupidajad sageli raskustesse kaibe maksustatava vaartuse maaramisel. Kaesolevas artiklis anname ulevaate kaibe maksustatava vaartuse maaramise uldprintsiipidest ja erijuhtumitest


TOO

 • Teisele toole voi teise paikkonda uleviimine.  Heino Siigur
 • Tootaja voidakse tootmishadavajaduse juhtudel ule viia teisele toole ilma tootaja nousolekuta mitte kauemaks kui uheks kuuks. Kui tootmishadavajaduse uhe kuu moodumisel tootajat ei viida tagasi tema endisele toole, on kuu taitumisel tegemist ebaseadusliku uleviimisega.


TERVIS

 • Tervis – see on elustiil, varandus, mis on igal inimesel erinev.  Alla-Liina Alas
 • Kui me hoiame oma tervist ja hoolitseme selle eest, kingib ta meile hea meeleolu, elujou ja nooruslikkuse igas vanuses. Stabiilselt hea enesetunne, sobralikkus ja ebameeldivate ilmingute puudumine organismis – see on tunne, mis suurendab inimese moistuslikku, tunnetuslikku ja fuusilist aktiivsust.


EUROOPA LIIT

 • Kuhu liigub Euroopa?  Lembo Tanning
 • Euroopa Liitu kuulumise tottu oleme muutunud laaneriikidele enam usaldusvaarsemateks aripartneriteks, mis valjendub valiskaubanduse mahu kasvudes.
 • Suurenevad otseinvesteeringud, mis voimaldavad meile uusi tookohti.


PROOVIKIVI

 • Proovikivi raamatupidajaile on koostatud "Nouded kohtu registriosakonnale esitatavatele andmetele" jargi. Evi Kikas