Raamatupidamisuudised nr 3, 2005

Raamatupidamisuudised nr 3, 2005
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 • Vigadest raamatupidamise aastaaruande koostamisel II. Maidu Kuuse
 • Raamatupidamise aastaaruandes esinevaid vigu voib jagada tinglikult kolmeks: sisulised, avalikustamis- ning vormistusvead. Raamatupidamisuudistes nr 2 kasitlesime sisulisi vigu, seekord vaatame lahemalt informatsiooni avalikustamise ning aruande vormistamisega esinevaid vigu.


VALMISTUME KUTSEEKSAMIKS

 • Tulu kajastamine. Lehte Alver
 • Rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites kasutatava maaratluse kohaselt on tulu majandusliku kasu selline suurenemine aruandeperioodil, millega kaasneb varaobjektide sissetulek voi suurenemine voi kohustiste vahenemine, mille tulemusena omakapital suureneb (valja arvatud omanike sissemaksetest). Eristatakse nelja liiki tehinguid, mis on seotud tulu saamisega.
 • Sihtkalkuleerimine. Jaan Alver
 • Tihenenud konkurents ja voitlus klientide parast on sundinud paljusid ettevotteid ellujaamise nimel kulusid vahendama. Kulude sihtkalkuleerimine, mida jaapanlased nimetavad kulukonstrueerimiseks, on hinnapohine, kliendikeskne, toote konstruktsioonist lahtuv strateegilise kulujuhtimise filosoofia.


MAKSUD

 • Tehingud seotud isikutega ja maksud. Marko Saag
 • Eestis on seotud isikute vaheliste tehingute hinnad muutumas maksuhalduri prioriteediks number uks. Sama areng on toimumas ka teistes Balti riikides ning mujal Euroopas. Eestis reguleerivad seotud isikute vaheliste tehingute hinnakujundust TMS § 50 lg 4, 5 ja 6 ning rahandusministri maarus “Residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi voi fuusilise isiku vahel tehtud tehingute vaartuse maaramise meetodid.


TOLL

 • Muudatused uhenduse tolliseadustikus. Marek Uuskula
 • Rakendatavad tollikontrolli meetmed peavad pohinema kauba ja ettevotjate valiku suhtes uhenduses uhiselt kokkulepitud standarditel ning riskikriteeriumidel vahendamaks uhenduse, selle kodanike ja uhenduse kaubanduspartnerite riske.


TOO

 • Huvitistest seoses too-(teenistus-)oigussuhte lopetamisega. Heino Siigur
 • Oigus nouda toooigussuhte (toolepingu) lopetamise huvitist on ka tootajal, kes nouab toolepingu lopetamist selle tottu, et tooandja on jatnud taitmata toolepingu tingimused, pole neid taitnud nouetekohaselt voi on toimunud muudatused tootmis- voi tookorralduses (TLS § 82).
 • Tooraamat on ikka veel kohustuslik. Tonu Vare
 • Eestis on ule poole miljoni toolepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel palgatootajat, kellel on tooraamatu omamine kohustuslik. Seega puudutab alljargnev 87% tootajaskonnast ehk siis enamikku.
 • Praktiline palgaarvestus III.  Evi Kikas


KONFLIKTID

 • Kuidas lahendada konflikte organisatsioonis? Toivo Tanning, Juri Krusealle
 • Ettevottes tekkivad konfliktid on tihti mitme konfliktipohjuse koosmojul tekkinud nahtus ning seeparast voivad teatud olukordades avalduda ainult moned konflikti tunnused. Sellisel juhul ei ole tegemist valjakujunenud konfliktiga, vaid pigem probleemiga, mis voib areneda konfliktiks.


PSUHHOLOOGIA

 • Edu psuhholoogia. Alla-Liina Alas
 • Arimehe voi ettevotja edu on tema enesetaienduse ja enesetunnetuse tulemus. Toeline edu ei tule iseenesest. On vaja, et sa usuksid iseendasse ja et teised usuksid sinusse.