Raamatupidamisuudised nr 2, 2005

Raamatupidamisuudised nr 2, 2005
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 • Vigadest raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Maidu Kuuse
 • Selleks, et teha raamatupidamise aastaaruande koostamisel vahem eksimusi, vaatame, milliseid sagedamini esinevaid vigu tehti eelmisel aastal aruannete koostamise kaigus. Tahelepanekud on tehtud ariuhingute 2003. a raamatupidamise aastaaruannete auditeerimise kaigus.


VALMISTUME KUTSEEKSAMIKS

 • Tugialluksuste kulude jaotamine: retsiprookne jaotusmeetod. Jaan Alver
 • Kaesolev artikkel on jatkuks ajakirjas Raamatupidamisuudised ilmunud artiklile [1], mis kasitles tugialluksuste kulude jaotamist. Naidetes kasutatakse artiklis [1] toodud lahteandmeid.
 • Varud: liigitamine ja omandioiguslikud probleemid. Lehte Alver
 • Rahvusvahelise standardi IAS 2 Varud kohaselt on varud sellised varaobjektid, mida hoitakse eesmargiga muua ettevotte tavategevuse kaigus;
 • mis on tootmisprotsessis sellise muugi tarvis;
 • mida tarbitakse materjalide voi vaikevahenditena tootmisprotsessis voi teenuste osutamisel.
 • Varud on materiaalsed varaobjektid – neil on kindel fuusiline kuju.


AKTSIAKASUM

 • Finantsnaitaja – Aktsiakasum: arvutamine ja kajastamine. Juta Tikk
 • Aktsiakasum (earnings per share, EPS) on uks enam kasutatavatest suhtarvudest. Seda kasutatakse aktsiaseltsi lihtaktsia atraktiivsuse hindamiseks nii omanike kui ka potentsiaalsete investorite seisukohalt.
 • Aktsiakasum valjendab lihtaktsionaride kasutusse jaavat kaesoleva majandusaasta kasumit/kahjumit uhe kaibesoleva lihtaktsia kohta peale eelisdividendi mahaarvamist.


KUUENDA DIREKTIIVI RAKENDAMINE

 • Kuuenda Direktiivi praktiline rakendamine: viidete markimine arvele. Marek Uuskula
 • Kaibemaksuga maksustamist Euroopa Liidus reguleerivat Euroopa Uhenduste Noukogu Kuuendat Direktiivi (77/388/EMU) (edaspidi Kuues Direktiiv) kasutab ettevotja vaga vahe. Praktiliselt ainus olukord, kus ettevotja seda oigusakti oma igapaevases tegevuses kasutab, on viidete markimine valjastatavale arvele.


TOO

 • Toolesaamise tagatistest. Heino Siigur
 • 22. aprilli 2004. a seadusega toolepinguseadusesse (TLS) tehtud muudatused tugevdavad oluliselt toolesoovijate ja tootajate vordse kohtlemise pohimotet, keelates nende otsese ja kaudse ebavordse kohtlemise (TLS § 10?).
 • Kui ees ootab suurem koondamine. Marika Kaldre
 • Tooandja poolt toolepingu seaduse alusel makstavat toolepingu lopetamise huvitist voi avaliku teenistuse seaduse alusel makstavat teenistusest vabastamise huvitist vahendatakse tootukassast valjamakstud huvitise vorra. Tooandjal tuleb tootajatele lisaks maksta tasu saamata jaanud puhkuse eest ja etteteatamistahtaja rikkumisest tulenev huvitus.


PALK

 • Praktiline palgaarvestus.  Evi Kikas


EUROOPA LIIT

 • Kuidas moodus aasta 2004? Lembo Tanning
 • Ida-Aasia osatahtsus maailma majanduses kasvab vaga kiiresti. Kuid kiiresti arenevad ka kolm Balti riiki.


PROOVIKIVI

 • Proovikivi raamatupidajaile on koostatud maksukorralduse seaduse jargi. Mis on mis?


MAJANDUSTARKVARA

 • Valige endale oige suurusega raamatupidamisprogramm. Andres Kert
 • Merit Aktiva, mis on turul olnud nuud juba kaks ja pool aastat, on algusest peale loodud spetsiaalselt vaikefirmadele. Voib julgelt oelda, et Aktiva on ainuke programm Eesti turul, mis on nii selgelt vaikestele firmadele suunatud.