Raamatupidamisuudised nr 7 (102) 2007

Raamatupidamisuudised nr 7 (102) 2007
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

OIGUSAKTID

 • Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a maaruse nr 80 «Asjaajamiskorra uhtsed alused» muutmine
 • Raamatupidamise Toimkonna liikmete nimetamine


UUDISED

 • Vaikeettevotluse maksustamisest. Triin Kuttim
 • Rahandusministeeriumi ja maksuameti koostookohtumine
 • Majandusaasta aruande esitamise korrast


TOOSUHTED

 • Uued nouded tookoha ohutusele. Tonu Vare
 • Vabariigi Valitsuse maarus nr 176 Tooinspektsiooni silmas
 • Koondatud tootaja toolevotmisest vabale tookohale. Heino Siigur
 • Oiguslik alus ja kohtupraktika
 • Osatooajaga tootamisest. Heino Siigur
 • Tooaja moiste ja liigid. Tootingimused
 • Toojou liikuvus Euroopa Liidus. Tereza Nesterko
 • Isikute vaba liikumise moiste. Toojou liikumise uuringud


EESTI HAIGEKASSA

 • Eestist teise liikmesriiki lahetatud tootaja


SEADUSLOOME TEEMAL

 • Tulumaks erisoodustustelt. Jelizaveta Litau
 • Muutub aastaintressi alammaar laenu andmisel


RAAMATUPIDAMINE

 • Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid: IFRS 3 – IFRS 8. Lehte Alver
 • Ariuhendlused. Kindlustuslepingud. Pohitegevussegmendid
 • Kahest probleemist rendilepingus. Jelena Demjanova, Natalja Mazurova
 • Tagatis voi ettemakse


RAHANDUS

 • Eesti juriidilise isiku tulumaksususteem aastast 2009


JUHTIMISARVESTUS

 • Kaader otsustab koik. Lev Golub
 • Personalijuhtimine. Firmajuhtimine. Konfliktid


TARBIJAKAITSE

 • Roivad ja tekstiil: nouandeid ostmiseks ja hooldamiseks. Natalia Ontin
 • Kaebuse esitamine


NIMED

 • Kuulsaid mitteraamatupidajaid raamatupidamises. Jaan Alver
 • Inglise matemaatik, insener ja leidur Charles Babbage


PSUHHOLOOGI LEHEKULG

 • Sisehaal on teie intuitsiooni haal. Alla-Liina Alas
 • Moningaid nouandeid intuitsiooni arendamiseks


SEE ON HUVITAV

 • Armastusejou otsinguil. Pavel Frolov
 • Meie kodu aarded


RAAMATUPIDAJA PUHKAB

 • Anekdoote ja nalju. Jaan Alver


HOROSKOOP

 • Astroloogiline ariprognoos. Valentina Tomson
 • Detsember