Raamatupidamisuudised nr 5 (100) 2007

Raamatupidamisuudised nr 5 (100) 2007
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

TOIMETUSELT

 • Tibusid loetakse sugisel. Ruta Pels
 • Ajakirja selle aasta viies number on sajas


UUDISED

 • Audiitorite kutsekomisjon korraldab audiitori kutse taotlejatele eksami. Liia Juhani
 • Eksamist ja dokumentide esitamisest
 • Tulumaksuseaduse muudatused alates 01.01.2008


TEIE KUSITE, MEIE VASTAME

 • Kaibemaks: kolmnurktehing. Jelizaveta Litau
 • Moningaid firma ja tema teises liikmesriigis asuva struktuuriuksuse kaibemaksu aspekte


OIGUSAKTID

 • Tulumaksuseaduse muutmise seadus
 • Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 taiendamise seadus
 • Tookohale esitatavad tootervishoiu ja tooohutuse nouded


KOMMENTAARID

 • Tookohtade tookaitsenouded. Heino Siigur
 • Maaruse struktuur ja sisulised erinevused
 • Muudatused tolliseaduses. Marek Uuskula
 • Miks oli vaja tolliseadust muuta


TOOSUHTED

 • "Kergenda koormat", et oleksid tervem. Tonu Vare
 • Euroopa Tooohutuse ja Tootervishoiu Agentuuri kampaania
 • Tahtajaline tooleping. Heino Siigur
 • Toolepingu moiste, vormistamine, pikendamine ja muutumine


FIE

 • Uitmotteid FIE vara ariuhingule uleandmisest. Olavi Karsna
 • Tulu- ja kaibemaksu erinevad reeglid


RAAMATUPIDAMINE

 • Luhikokkuvote rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest: IAS 37, IAS 38, IAS 40. Lehte Alver
 • Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslik vara. Immateriaalne vara. Kinnisvarainvesteeringud


FINANTSID

 • Malta ja Kupros votavad kasutusele euro. Lembo Tanning, Toivo Tanning
 • Majandus¬naitajaid Eurostati lahteandmete pohjal
 • Eesti juriidilise isiku tulumaksususteem aastast 2009


JUHTIMISARVESTUS

 • Oskus muua ehk turunduse juhtimine, 3. osa. Lev Golub
 • Turustuse korraldus, teeninduspoliitika ja reklaam


TARBIJAKAITSE

 • Millele tuleb poorata tahelepanu manguasjade ostmisel. Natalia Ontin
 • Pretensioonide esitamine


NIMED

 • Kuulsaid mitteraamatupidajaid raamatupidamises. Jaan Alver
 • Simon van Stevin – maailmakuulus flaami fuusik, matemaatik ja insener


RAAMATUPIDAJA PUHKAB

 • Anekdoote ja nalju. Jaan Alver


HOROSKOOP

 • Astroloogiline ariprognoos. Valentina Tomson
 • September-oktoober