Raamatupidamisuudised nr 8 (95) 2006

Raamatupidamisuudised nr 8 (95) 2006
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

OIGUSAKTID

Riikliku pensionikindlustuse seaduse, valjateenitud aastate pensionide seaduse ja valisteenistuse seaduse muutmise seadus

Valjasoidukohustuse ja sissesoidukeelu seaduse muutmise seadus

FINANTSID

Maailma valisinvesteeringud. Lembo Tanning, Toivo Tanning
Kapitali vaba liikumine

UUDISED

Maksuhaldur juhib tahelepanu riskidele tooandja survel FIE-ks astumisel

Muudatustest mitteresidendi tulu maksustamisel alates 01.01.2007

Alates 01.01.2007. a muutub tulumaksusoodustusega mittetulundusuhingute ja sihtasutuste nimekirja kandmise taotlemise ja nimekirjas pusimise kord

TOOSUHTED

Tooinspektsioon teeb tuhandeid ettekirjutusi. Tonu Vare
Sagedasem puudused

Keskmine palk. Heino Siigur
Arvessevoetavad summad

Toovaidluste (-tulide) lahendamine. Heino Siigur
Lahetuskulude katmise kord ja ulatus

JUHTIMISARVESTUS

Riskide hindamine.
Lev Golub
Analuusimeetodid, riskiliigid, riskide minimeerimine

EUROOPA LIIT

Kaubandus on peen vark. Natalia Ontin
Tahtsamad normatiivaktid

ARVUTIMAAILM

Ulikond tarkvara soetamiseks. Maksim Panfilov
Mis ootab meid parast programmi soetamist

Veel kord spellerist. Arvo Magi
OO.o Linuxi versioon

OPETUS

Suhtluskunsti opetavad asjatundjad. Ago Tiiman
Kommunikatsiooni "kiirabi"

RAAMATUPIDAJA PUHKAB

Anekdoote ja nalju Jaan Alver

MEIE PARTNER

RMP raamatupidaja kalendermarkmik

UUSAASTATULED

Puhade traditsioonid. Ruta Pels 
Mitte igal pool ei lohna talvepuhad kuuse jarele

HOROSKOOP

Astroloogiline ariprognoos  Valentina Tomson
Jaanuar ja veebruar 2007. a