Raamatupidamisuudised nr 6 (93) 2006

Raamatupidamisuudised nr 6 (93) 2006
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

OIGUSAKTID

 • Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a maaruse nr 114 «Toovoimetuslehe registreerimise ja valjaandmise tingimused ja kord ning toovoimetuslehe vormid» muutmine
 • Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a maaruse nr 109 «Ajutise toovoimetuse huvitise maaramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning huvitise maaramise ja maksmise kord» muutmine
 • Sotsiaalministri 10. jaanuari 2006. a maaruse nr 4 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ulevotmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» muutmine


KOMMENTAAR

 • Muudatused toovoimetuslehtedes ja neile lisatavates dokumentides. Kadri Klettenberg-Paas
 • Eesti Haigekassa informeerib
 • Seadusandluse nuansid. Viktoria Orlova
 • Alkoholi maksumargistamise nouded.
 • Isikliku soiduauto tooalase kasutamise kulude huvitamine. Heino Siigur
 • Huvitise piirmaarad ja vormistamise nouded.


TOOSUHTED

 • Toovahendusest, kolmepoolsetest toosuhetest ja toojou rentimisest. Heino Siigur
 • Toojou rentimine on seadusevastane EV oiguse ja rahvusvahelise toooiguse seisukohalt.
 • Toolepingud vormistatakse vigaselt. Tonu Vare
 • Tooinspektsiooni kontrollimine tulemused.


AUDITITE HOOAEG

 • Noppeid audiitori praktikast: Kumme raamatupidamise alusprintsiipi. Anne Nuut


KORTERIUHISTUD

 • Mansardid: ajalugu ja tegelikkus. Andrei Uzun-Hasanoglo
 • Maja kapitaalremondi majanduslik pohjendus.
 • Teie pooningu ressursid ja riskid. Marina Suhnjova
 • Ettevalmistustood.


RAAMATUPIDAJA KOOLITUSED

 • Raamatupidajatele toimunud kutseeksamitest. Jaan Alver
 • Raamatupidaja II kutsekvalifikatsiooni taotlejatele.


NIMED

 • Professor ERIK LINNAKS (27.10.1926–30.06.2001). Inga Looke
 • 80. sunniaastapaevale.


JUHTIMISARVESTUS

 • Projekti juhtimine – arengutehnoloogia. Lev Golub
 • Ressursside haldamine. Projektipersonal


TARBIJAKAITSE

 • Kaupade ja teenuste ostmine Euroopa Liidus. Natalia Ontin
 • Tellimuse vormistamine. Garantiitingimused.


RAAMATUPIDAJA PUHKAB

 • Anekdoote ja nalju. Jaan Alver


HOROSKOOP

 • Astroloogiline ariprognoos. Valentina Tomson
 • November