Raamatupidamisuudised nr 2, 2006

Raamatupidamisuudised nr 2, 2006
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

OIGUSAKTID

 • Ariuhingute maksebilansi aruande vormid
 • Eesti Panga presidendi 17. martsi 2006. a maarus nr 5
 • Riigiteenistujate tootasustamine 2006. aastal
 • Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 2006. a maarus nr 10
 • Eesti Vabariigi toolepingu seaduse muutmise seadus


TOOSUHTED

 • Muudatustest toosuhete oiguslikus regulatsioonis. Heino Siigur
 • Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja taitemenetluse seadustiku joustumise tottu 1. jaanuaril 2006. a tehtud muudatusi ka palgaseaduses ja individuaalses toovaidluse lahendamise seaduses
 • Tootajate kulude katmisest tooulesannete taitmisel toopiirkonnas. Heino Siigur
 • Toolepingu uheks kohustuslikuks tingimuseks on too tegemise koha voi piirkonna kindlaksmaaramine.
 • Toolepingu vormistamisest. Heino Siigur
 • Toolepingu kohustuslikud andmed ja tingimused elukohariigis ja valisriigis tootamisel.


JUHTIMISARVESTUS

 • Raamatupidaja ja juht: infosidemed. Lev Golub
 • Mida raamatupidaja peaks teadma, et olla tanapaeva nouete tasemel.


RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

 • Kuidas vormistada majandusaasta aruannet, 2. Marina Lillo
 • Uks majandusaasta aruande vormistamise naide (lisad)


RAAMATUPIDAMINE

 • Rahavood korteriuhistus. Marina Suhnjova
 • Aruande koostamise metoodika ja aruande naide.
 • Juhtimisotsuste langetamine: olulised ja ebaolulised kulud. Jaan Alver
 • Moningate keerulisemate situatsioonide kasitlust, mida "Juhtimisarvestus" raamatus ei vaadeldud.
 • Luhiajalised kohustised. Lehte Alver
 • Laenukohustused, dividendivolad, lepingulised tekkepohised kohustised ja hinnangulised kohustised.


RAAMATUPIDAJA KOOLITUSED

 • RMP Eesti koolitused, aprill 2006


VARIA

 • Elubilanss. Liza Bourbon, Micheline Saint-Jacques
 • Raamatust "Suur olemuse entsuklopeedia"
 • Anekdoote ja nalju. Jaan Alver
 • Raamatupidaja puhkab.
 • Meie tervis kevadel ja koigil aegadel. Alla-Liina Alas
 • Kuidas hoiduda kulmetumisest, viirustest ja kuidas ennast aidata
 • Horoskoop. Valentina Tomson
 • Astroloogiline ariprognoos.