Raamatupidamisuudised nr 1, 2006

Raamatupidamisuudised nr 1, 2006
Hind: 6.20€
Maksudeta: 5.69€
Kogus:  

OIGUSAKTID

 • Autorioiguse seaduse muutmise seadus
 • «Tulumaksuseadusest tulenevate oigusaktide kinnitamine» muutmine
 • Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
 • 1. jaanuarist 2006 on muutunud ravikindlustuse seadus


KAIBEMAKS

 • Muudatused kaibemaksuseaduses. Aili Nurk
 • jaanuarist joustus kaibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus, mis sisaldab ule saja muudatuse.


FUUSILISEST ISIKUST ETTEVOTJA

 • Uks vaga moistlik muudatus raamatupidamise seadusse. Olavi Karsna
 • Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koiki majandustehinguid dokumenteerima moistliku aja jooksul parast majandustehingu toimumist.


TARBIJAKAITSE

 • Tarbijate huve kaitsevad Euroopa seadused. Natalia Ontin
 • 2006. aasta jaanuarist joustusid tarbijakaitseseaduse parandused.


RAAMATUPIDAMINE

 • Kuidas vormistada majandusaasta aruannet. Marina Lillo
 • Uks majandusaasta aruande vormistamise naide.
 • Arvestusvaluuta ja esitusvaluuta. Irina Somova
 • jaanuarist 2005 voib arvestusvaluutaks valida muu vaaringu.
 • Ulevaade sotsiaalmaksu ja tootuskindlustusmaksete suuruse muutustest 2006. aastal. Viktoria Orlova
 • Tootuskindlustushuvitisest. Gerli Aas
 • Maksimumsuuruseks 2006. aastal on 9764 krooni..


TOO

 • Riskianaluus ja sisekontroll tagavad ohutu tookeskkonna. Tonu Vare
 • Kahes kolmandikus kontrollitud ettevottes oli tookeskkonna riskianaluusi teinud tooandja.
 • Kollektiivlepingust. Heino Siigur
 • Kollektiivlepingu solmimine ei tohi muutuda uhegi organisatsiooni monopoliks.


RAAMATUPIDAJA KOOLITUSED

 • RMP Eesti koolitused, veebruar-marts 2006


TEADUS

 • Kas raamatupidamisteaduse uuringutulemused voivad olla huvitavad? Ulle Parl
 • Pilk raamatupidamisteaduse arengule viimaste aasta(sadade)kumnete jooksul.


POSTKAST

 • Kusimused ja vastused. Viktoria Orlova
 • Tuludeklaratsiooni esitamine.


VARIA

 • Kes "teeb" uudiseid? Ruta Pels
 • Kuivord naised on esindatud massiteabevahendites.
 • Naisepsuhholoogia. Alla-Liina Alas
 • Astroloogiline ariprognoos. Valentina Tomson