Page 166 - Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandard (IFRS)
P. 166


+ 2
 8
!   8 9 2
   .  
   .   .      
     
   !     
         .   
 -                
3    !  .    . 
+ 2
 2
     .  
   .  .    !   
!     2
 !   
         .   
 -                
$   .  
$ .  
   !     
-       
  
 
  
 
   164   165   166   167   168