TRK 1140x140 ee gif
Tööõigus ja tööturg
Kolmapäev, 09 Mai 2018 16:40

Kümme sammu bürokraatia vähendamiseks

Riik algatas bürokraatia vähendamise projekti, sest sujuv asjaajamine on ideaal nii kodaniku kui ametniku jaoks. Valitsus arutas selle algatuse esimesi vahetulemusi ja edasisi plaane. Rahandusministeerium kutsub jätkuvalt üles avaliku sektori asutusi teada andma tegevustest, mille raames asjaajamine on ebamõistlikult keeruline või andmete kogumine põhjendamatult kordav.

Riigikogu muutis 9. mail väärteomenetluse seadustikku, luues kergemate väärtegude jaoks lühimenetluse.
Ebaseadusliku tööjõu kasutamine hakkas järsult kasvama umbes poolteist aastat tagasi seoses palgatõusuga Eestis, ütles siseminister Andres Anvelt.
Riigikogu võttis 9. mail vastu küberturvalisuse seaduse, mille eesmärk on tugevdada ühiskonna jaoks määrava tähtsusega teenuste osutamisel ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste võrgu- ja infosüsteemide kaitset.
Riigikogus 9. mail vastu võetud seadus jätab võlgnikule igal juhul pärast raha arestimist kätte arvestusliku elatusmiinimumi, ühtlasi hakkab mõjutama rahaliste vahendite arestimise võimalust ja summa suurust ka ülalpeetavate arv.  
9. mail kogunenud riiklik transiidikomisjon plaanib suurendada kaubavahetust raudteel, ühtlasi soovib komisjon Paldiski sadamate kaubavoo Kopli kaubajaamast ümber suunamist.
SEB uuringust "Baltimaade ettevõtlusbaromeeter" ilmenes, et eestlased soovivad asutada oma ettevõtte pigem selleks, et mitte sõltuda tööandjast ehk olla iseenda tööandja; pisut väiksema põhjusena toodi välja isikliku sissetuleku kasvatamine.
Enne isikuandmete töötlema hakkamist tuleks kaardistada eeskätt:
Kolmapäev, 09 Mai 2018 11:13

Töötamise registreerimine

Maksu- ja tolliamet annab ülevaate töötamise registreerimise võimalustest.

Statistikaameti andmetel ületas sisseränne mullu väljarännet ja seda juba kolmandat aastat järjest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes