Õigus
Osakapitali suurendati omandatud ettevõtte osakuga osaku nimiväärtuses 100 eurot. Osaku väärtuseks hinnati osanike otsusega 10 000 eurot. 100 eurot läks osakapitali ja 9900 eurot läks ülekurssi. Küsimus: kas TSD lisas 7 peab deklareerima ainult 100 eurot või 10 000 eurot. Ülekurss tekkis nimiväärtuse ja osanike otsuses hinnatud väärtuse vahena.
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.09.2018 määrus nr 52
Reede, 02 November 2018 11:57

Riik plaanib alkoholiregistri lõpetamist

Riik plaanib muuta alkoholiseadust, eesmärgiga vähendada ettevõtete ja riigi halduskoormust. Näiteks soovitatakse kaotada ära riiklik alkoholiregister. Ülevaate plaanitavatest muudatustest teeb Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastamisele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mille järgi peaks rahapesukahtluse korral vara ausat päritolu hakkama tõendama vara omanik. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda annab ülevaate olulisematest muudatustest, nende eesmärgist ja sellest, keda kavandatavad muudatused mõjutavad.
Maksu- ja tolliameti (MTA) töötajad kontrollisid Ida-Virumaa kümmet ehitusobjekti ning 62 ettevõtte maksukäitumist, ümbrikupalga maksmise kahtlusega äriühinguid oli kokku 15.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul peaksid pensionifondid üha rohkem investeerima Eesti majandusse, sest see aitaks kaasa nii Eesti majandusarengu kui ka konkurentsivõime kasvule.
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) langetas Eesti tänavust majanduse kasvuprognoosi 0,2 protsendi võrra 3,6 protsendile, tuues põhjuseks ettevõtete investeerimistegevuse vähenemise.
Eesti Korteriühistute Liit peab kavandatavat seadusemuudatust, mille kohaselt peaks korteriühistud pakendeid muudest jäätmetest eraldi koguma hakkama, korteriomanike kohustuste lubamatuks suurenemiseks.
Riigikohtu otsus muutis senist maksuvõlgade sissenõudmise korda, uue korra järgi ei tohi maksuvõla sundtäitmisele kuluda üle viie aasta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes