Sisesta bruto  

Sisesta neto  Kinnipeetav töötuskindlustusmakse
%

Kinnipeetav kohustusliku kogumispensioni makse
%

Kontrolli kogumispensioniga liitumist siin

Maksuvaba tulu
EUR

Kinnipeetav tulumaks
%


Tööandja kulud


Töötajate bruto tulu summa

Sotsiaalmaks %

Tööandja töötuskindlustusmakse %

Tööandja arvestatav maksukohustus kokku: