Swedbank on tänapäevane pank, mille juured on sügaval Rootsi hoiupankade ajaloos. Oleme avatud ja hooliv pank, mille klientide hulgas on 7,8 miljonit eraisikut ning enam kui 600 000 ettevõtet ja organisatsiooni.

loe edasi...

Hinnad tõusid aprillis märtsiga sarnases tempos, 2,9% aastatagusega võrreldes. Toit ja eluase andsid hinnatõusust poole. Toidu ja eluaseme kallinemine puudutab kõige rohkem just väiksema sissetulekuga leibkondi, kus sundkulutuste osakaal eelarves on mitu korda suurem kui jõukamates peredes.
Tööstussektori tootmismahu kasv on püsinud viimasel kolmel kvartalil ligikaudu samal tasemel
  • Hõive- ja majanduskasvu vahe on vähenenud
  • Koos aeglasema investeeringute mahu kasvuga on aeglustunud põhivaraseisu juurdekasv
  • Aeglasem põhivaraseisu kasv hõivatu kohta pidurdab tööjõu tootlikkuse kasvu
  • Uus tehnoloogia muudab küll tööjõu tootlikumaks, kuid sellesse tuleb rohkem investeerida
  • Tootlikkuse tõusust tulenev positiivne efekt potentsiaalsele majanduskasvule sõltub sellest, kui palju meie tööjõud väheneb
Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi viidud uuringu kohaselt on Eesti elanike hinnangul kinnisvara parim vaba raha paigutamise võimalus. Majandusliku heaolu kindlustamisel loodavad elanikud oma kodule kui investeeringule.
Värske Swedbanki tööstusettevõtete uuring näitas, et ootused alanud aastale on positiivsed – 85% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist. Käibe kasvu planeerib tööstuses seitse ettevõtet kümnest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes