Seminar 920x140 ee gif

 

Neljapäev, 17 Mai 2018 09:43

SEB: pensionikogujate jaoks on oluline Eestisse investeerimine

SEB poolt korraldatud Balti pensionivalmiduse uuringust selgus, et Eesti inimeste jaoks on esmatähtis, et nende pensioniraha investeeritakse Eestiga seotud ettevõtetesse, mida pooldas 63 protsenti vastanutest. 40 protsenti pidas oluliseks ka pensioniinvesteeringute tootlust.

"Pensionifondide juhtide jaoks on kõike olulisem pakkuda pensioniinvestoritele parimat riski ja tulu suhet ning reeglina jäävad konkreetsed piirkonna eelistused tahaplaanile. Kampaania korras Eestisse investeerimine ei ole kindlasti investori huvides, küll aga pakuvad alati huvi piisavat tootlust pakkuvad kohalikud projektid. Üks hea võimalus pensionifondide raha kaasamiseks kohalikku arengusse oleks näiteks Eesti riigi võlakirjade emissioon suurte infrastruktuuri arendusprojekte finantseerimiseks," ütles SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst pressiteate vahendusel.

SEB pensionivalmiduse uuringu tulemused näitasid, et eestlaste jaoks on ka tootlus üsna prioriteetsel kohal, seda pidas tähtsaks 40 protsenti vastanutest, ning kvaliteetne nõustamiseteenuse saamine investeerimise ajal, mida pidas oluliseks 28 protsenti vastanutest.

Kõige vähem oluliseks peeti fonditasude määra 20 protsendiga. Ligi 85 protsenti vastajaist väitsid, et nad ei tea, kuhu nende valitud pensionifondide varad on investeeritud, ja 32 protsenti vastajatest on küsinud või otsinud infot selle kohta, kas nende poolt valitud pensionifond vastab koguja riskiprofiilile ja kogumisvajadustele.

"Pensioni kogutakse iseenda tuleviku kindlustamiseks ja seetõttu on väga oluline, et inimesed tunneksid huvi, kuidas nende investeeringutel läheb. Tootluse jälgimisele lisaks peaks igaüks aeg-ajalt üle vaatama, kas valitud pensionifond jätkuvalt sobib koguja riskitasemele ja investeerimiseesmärgile – kas soovitakse raha kasvatada või hoida stabiilsust," märkis Holst.

SEB pensionivalmiduse uuring kaardistab Baltimaade elanike pensionialaseid teadmisi, usaldust pensionisüsteemi vastu, inimeste käitumist pensioniks kogumisel ja kindlustunnet tulevase pensioni suhtes. 2018. aasta vastanute arv on 1500, sealhulgas Eestis võttis uuringust osa 500 inimest. Selle aasta uuringu fookus oli suunatud elanikkonna eelistustele pensionifondide ja investeerimisvaldkondade vallas ning Eesti pensionisüsteemi reformimisvajadusele.

Toetajad

IKS logo 1

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes