Koolitus

Kuidas viia inventuur läbi nii, et see annaks sisulist kindlust

25. oktoobril 2018. a., KIRIKU 6, TALLINN
REGISTREERU

Koolitusest

Koolitusel käsitletakse põhivarade ja varude inventuuriprotsessi alates inventuuri ettevalmistamisest, lugemise korraldamisest ja lugejate valikust kuni lugemislehtede ning lõppakti vormistamiseni. Kuna erasektori regulatsioonid on oluliselt vähem detailsed kui avalikus sektoris inventuuride läbiviimisele kehtestatud nõuded, käsitletakse koolitusel ka avaliku sektori nõudeid. Neid on lihtne rakendada ka erasektoris. Peale selle käsitleme inventuuri läbiviimise erinevate protsesside kõrval ka varalist vastutust hõlmavaid töölepingu seaduse sätteid.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • inventuuri eesmärk ja mõiste; õigusaktidest tulenevad nõuded inventuuri läbiviimisele;
  • raamatupidamisseadusest ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast tulenevad nõuded;
  • inventuuri ettevalmistamine;
  • lugemislehed ja raamatupidamisprogrammi väljatrükid – kas üks ja seesama;
  • lugemise korraldamine;
  • varude ja varade hindamine inventuuri käigus;
  • varaline vastutus – töölepingu seaduse sätted;
  • dokumenteerimine: lugemislehtede, märgistuslehtede ja lõppakti vormistamine;
  • mahakandmisaktid, hävitamisaktid, hävitamiskomisjon;
  • inventeerimiskorra koostamine – mida see peab sisaldama.

Lektor

Siiri Antsmäe
Siiri Antsmäe
atesteeritud siseaudiitor

Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina.

Alates augustist töötab Siiri Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ning tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi.

Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.

AJAKAVA

10:00 – 11:30
Kolitus
11:30 – 11:45
Kohvipaus
11:45 – 13:15
Kolitus

REGISTREERIMINE

Toimumisaeg: 25. oktobril 2018. a.

Toimumiskoht: Kiriku 6, Tallinn
(Tööandjate maja)

Hind: 109 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised
(Litau Büroo OÜ)

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 79 eurot + KM
Teised kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 99 eurot + KM


REGISTREERU

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.