Uut seadusandluses

Riigikogus läbis 26. septembril esimese lugemise seaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmise korral luuakse digitaalne lahendus soolise palgalõhe arvutamiseks, et suunata tööandjaid edukamalt oma organisatsioonides soolist võrdõiguslikkust edendama.
Valitsus kinnitas 26. septembril gaasiaktsiisi langetamise suurtarbijatele, aastas läheb maksusoodustus maksma 1,2 miljonit eurot.
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Kaupmeeste Liit pöörudusid riigikogu keskkonnakomisjoni poole seoses jäätmeseaduse eelnõuga, mis muudaks täna toimivat pakendikogumise süsteemi, kuid ei lahendaks olemasolevaid probleeme.
25. septembril läheb riigikogu täiskogus esimesele lugemisele võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on vähendada naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest makstavate palkade ebavõrdsust avalikus sektoris.
Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi hinnangul on tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsuse rõhuasetus tööõnnetustel, samas kui töövigastused moodustavad ainult 22 protsenti kõikidest tööga seotud terviseprobleemidest.
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) hinnangul on kohustusliku tööõnnetuskindlustuse kehtestamise eelduseks seniste tööjõumaksude proportsionaalne vähendamine.
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO hinnangul tuleks siduda tööõnnetuskindlustuse eelnõu väljatöötamise kavatsus töötervishoiuga, et tekiks kompleksne tööõnnetus ja- töötervishoiukindlustus.
Tööinspektsiooni hinnangul tuleb ka loovisikud tööõnnetuste vastu kindlustustada, kuigi nad on tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsuses kindlustatute hulgast välja arvatud.
Esmaspäev, 24 September 2018 09:08

EVEA: tööõnnetuskindlustus on varjatud maks

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ( EVEA ) ei toeta kohustusliku tööõnnetuskindlustuse loomist, sest see ei aita ennetada tööõnnetusi, vaid on tööandjale täiendav, varjatud maks.
19. septembril läbis riigikogus esimese lugemise isikuandmete kaitse seaduse eelnõu ning sama seaduse rakendamise seaduse eelnõu, millega viiakse erinevate valdkondade õigusaktid vastavusse maikuus jõustunud andmekaitse üldmäärusega.
Kaubandus-tööstuskoda ootab oktoobri alguseni ettevõtjate arvamusi riigi plaani kohta nõuda börsiettevõtetelt senisest detailsemat infot ettevõtete juhtide tasustamise kohta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes