Reede, 02 November 2018 11:19

Edaspidi kohustub kahtlase raha päritolu tõendama vara omanik

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastamisele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu, mille järgi peaks rahapesukahtluse korral vara ausat päritolu hakkama tõendama vara omanik. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda annab ülevaate olulisematest muudatustest, nende eesmärgist ja sellest, keda kavandatavad muudatused mõjutavad.

Mis on muudatuste eesmärk?

Muudatuste eesmärk on suurte rahvusvaheliste rahapesujuhtumite esinemise riski vähendamine.

Keda mõjutab?

Muudatused puudutavad eelkõige krediidiasutusi, aga ka teisi ettevõtjaid, kes on kohustatud isikud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse järgi, nt finantseerimisasutused, hasartmängu korraldajad,  piiriülest sularaha ja väärtpaberite veo teenust osutavad ettevõtjad, pandimajad jm.

Mis on olulisemad muudatused ettevõtjatele?

Peamine rahapesu tõkestamise probleem on Eesti krediidi- ja makseasutuste kontodele kantavad teadmata päritoluga rahad. Vara legaalset päritolu (st et tegemist ei ole kuritegelikust tegevusest saadud varaga) peab edaspidi tõendama vara omanik või valdaja – selgitama varaga seotud tehingu majanduslikku eesmärki, seoseid reaalse majandustegevusega, osalisi ja nende lõplikke kasusaajaid.

Kavandatav muudatus võimaldaks vara riigi omandisse kanda juhul, kui vara legaalset päritolu ei ole tuvastatud ja samal ajal on alus arvata, et vara on pärit kuritegelikust tegevusest.

Meede rakenduks vaid juhtudel, kus rahapesu andmebüroo on kehtestanud piiranguid vara kasutamise ja käsutamise kohta ja olemasolev teave viitab vara päritolu varjamisele, kuid vara omanikud ei tee uurijatega koostööd. See tähendab, et vara omanikud hoiavad menetlusest kõrvale või püüavad vara päritolu või sellega tehtavaid tehinguid tõendada võltsitud või tegelikkusele mittevastavate dokumentidega.

Seega tavalistele igapäevaseid finantsteenuseid kasutavatele isikutele ei kaasne täiendavaid kohustusi tõendada oma vara päritolu.

Millal muudatused jõustuvad?

Veel ei ole teada täpset jõustamise kuupäeva.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes