Eesti Hea Raamatupidamistava

Raamatupidamise seadus

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Eesti Hea Raamatupidamistava alates 2017

(võimalik rakendada ka varem algavatele majandusaastatele)

Vastavalt raamatupidamise seadusele on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid vastavuses Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava, mida kirjeldatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendites (RTJ), on mõeldud rakendamiseks eelkõige väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRSi aruannete koostamiseks.

RTJ 1 - Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

RTJ 09.01.2018

503.2 KB Lae alla
RTJ 2 - Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

RTJ 09.01.2018

672.14 KB Lae alla
RTJ 3 - Finantsinstrumendid

RTJ 09.01.2018

538.9 KB Lae alla
RTJ 4 - Varud

RTJ 09.01.2018

280.9 KB Lae alla
RTJ 5 - Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

RTJ 09.01.2018

545.24 KB Lae alla
RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud

RTJ 09.01.2018

392.61 KB Lae alla
RTJ 7 - Bioloogilised varad

RTJ 09.01.2018

453.85 KB Lae alla
RTJ 8 - Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

RTJ 09.01.2018

572.49 KB Lae alla
RTJ 9 - Rendiarvestus

RTJ 09.01.2018

447.9 KB Lae alla
RTJ 10 - Tulu kajastamine

RTJ 09.01.2018

405.9 KB Lae alla
RTJ 11 - Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

RTJ 09.01.2018

735.35 KB Lae alla
RTJ 12 - Sihtfinantseerimine

RTJ 09.01.2018

347.71 KB Lae alla
RTJ 13 - Likvideerimis- ja lõpparuanded

RTJ 09.01.2018

376.05 KB Lae alla
RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja sihtasutused

RTJ 09.01.2018

361.94 KB Lae alla
RTJ 15 - Lisades avalikustatav informatsioon

RTJ 09.01.2018

379.89 KB Lae alla
RTJ 16 - Teenuste kontsessioonikokkulepped

RTJ 09.01.2018

600.46 KB Lae alla

Lisainfo

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes