Seminar 920x140 ee gif

 

Maksud ja raamatupidamine
Korteriühistu juhatus tahab tagasi astuda, kuid üldkoosolek ei suuda leida uusi juhatuse liikmeid. Kas korteriühistu juhatusel on mingi võimalus enda kohustused lõpetada?
Riigikogus arutlusel olevas küberturvalisuse seaduse eelnõus on tänaseks osa kaubanduskoja ettepanekutega arvestatud, kuid puudusi esineb praegugi. Kaubanduskoda nõustub ITL-i seisukohtadega, et eelnõus on mitu proportsionaalsuse ja õigusselguse põhimõtetele mittevastavat seadusesätet.
Valitsus kiitis heaks pensionireformi eelnõu, millega muudetakse pension alates 2021. aastast paindlikumaks, muudetakse pensioni arvutamise valemit ning seotakse pensioniiga alates 2027. aastast keskmise oodatava elueaga.
Kaubandus-tööstuskoja hinnangul ei peaks plaanitav 2000 euro suurune toetus välisspetsialistide värbamiseks kehtima ainult info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT-) sektori töötajatele, vaid see võiks rakenduda kõigi sektorite välisspetsialistide värbamisel.
Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski tahab luua ettevõtjatele kohustusliku tööõnnetuste kindlustamise süsteemi, mille maksumuse võiks ministri hinnangul kompenseerida tööjõumaksude langetamisega.
Eesti tööstustoodangu tootjahinnad kasvasid veebruaris Euroopa Liidu (EL) riikidest enim.
Möödunud aasta lõpus saatis kaubanduskoda riigikogu keskkonnakomisjonile kirja seoses jäätmeseaduse eelnõuga, milles tõi välja mitmeid probleemkohti ning tegi ettepanekuid eelnõu täiendamiseks. Kuigi koda ootab seni keskkonnakomisjoni seisukohti nende ettepanekute kohta, valmistab ettevõtjatele peale selle veel muret laiendatud tootjavastutuse põhimõtte definitsioon ning tagatistega seotud sätted.

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastamisele pandikirjade seaduse eelnõu, mis võimaldab Eestis edaspidi emiteerida pandikirju. Pandikirjad emiteerimine ei ole Eestis õigusliku regulatsiooni puudumisel seni võimalik olnud. Küll on aga pandikirjade väljaandmist ja kasutamist puudutav regulatsioon olemas pea kõigis teistes Euroopa Liidu riikides. Kaubandus-tööstuskoda selgitab pandikirja mõistet, seaduse eesmärki ja annab ülevaate, keda see mõjutab ja mida seadusega reguleeritakse.

Tagatisfond alustas 5. aprillil hüvitiste väljamaksmist likvideerimisel oleva Versobank AS-i hoiustajatele, hoiused kuuluvad hüvitamisele kuni 100 000 euro ulatuses.
  • Keskpank eraldas veerandi ehk 1,1 miljonit eurot mullusest kasumist riigieelarvesse
  • Eesti Panga kapital on kasvanud ligi 0,5 miljardi euroni, pikaajaline eesmärk on kasvatada kapital 1,4 miljardi euroni
  • Euroala keskpankade rahapoliitika eesmärgil ostetud varadest on 4 miljardit eurot Eesti Panga osa

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes