Uut seadusandluses
Kiirenenud majanduskasvu tõttu peab Eesti järgmisel aastal parandama oma eelarve positsiooni riigieelarve strateegias planeerituga võrreldes 100 miljoni euro võrra.
Valitsus plaanib 14. septembril toimuval istungil toetada eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu (EL) finantsinstrumentide turgude direktiiv MiFID2; muudatusega kohustatakse muu hulgas investeerimisühinguid tulevikus teavitama investoreid tekkida võivatest huvide konfliktidest ning teenusega seotud tasudest ja hüvedest.
Personalifirma Manpower Group läbiviidud uuringu põhjal on Soome ettevõtjate meelestatus töökohti luua viie aasta kõrgeimal tasemel ning seda plaanib teha 8 protsenti ettevõtjatest.
Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu ligikaudu 4,3 protsenti ja 2018. aastal 3,3 protsenti.
Kolmapäev, 13 September 2017 15:05

Investeeringukulla ostu ja müügi vormistamine

Ettevõtte juhtkond otsustas osta nn investeerimismünte. Kuidas peaks raamatupidaja tehingu vormistama? Kas tekib mingi registreerimis- või maksukohustus? Mis saab, kui otsustame investeerimismündid maha müüa?

Nordea korraldatud uuringu järgi pakub vaid 3 protsenti tööandjatest tööandjapensioni, samas kui oluliseks motiveerivaks hüveks peab seda 58 protsenti küsitletud elanikkonnast.
Investeerimine on üsna kummaline tegevus. Ei ole palju valdkondi, kus väheste teadmistega algaja võib saavutada ligilähedaselt sama tulemuse kui kogenud professionaal. Veelgi enam: ilmselt ei ole ühtegi teist ala, kus esialgne põhitõdede selgeks tegemiseks vajalik väike ajakulu võib elu sedavõrd palju muuta.
Valitsus arutas 12. septembril plaani, kuidas Tallinnast 2019. aastaks välja viia umbes tuhat töökohta, riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul on umbes 700 töökoha osas selgus olemas.
Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse 12 eelnõu ja kollektiivne pöördumine hoolduskindlustuse loomise kohta.
Kolmapäev, 13 September 2017 10:55

Gaasivarustuskindluse tagamine

Euroopa Parlament kiitis 12. septembril heaks reeglid, mis võimaldavad EL-i riikidel gaasinappuse puhul käivitada piiriülese abimehhanismi, et tagada naaberriikide abiga piisav gaasitarne.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes